Flowers
Flowers Flowers

General terms

Dessa villkor gäller mellan MM! The Party in Stockholm AB, med organisationsnummer 559433-1901 (”Arrangören”) och kunden vid köp och bokning av evenemangsbiljetter som tillhandahålls av Arrangören direkt eller via officiella biljettåterförsäljare (Tjänsten). Vilken återförsäljare som används beror på var evenemanget hålls. När du köper biljetter godkänner du som kund dessa Allmänna villkor samt Arrangörens Integritetspolicy som ni hittar HÄR. Du bekräftar även att du är minst 18 år gammal och/eller i övrigt behörig att ingå avtal om biljettköp.

Dessa allmänna villkor uppdaterades 28 september 2023.

Vi rekommenderar alltid alla att köpa biljett via officiella biljettåterförsäljare. Det är det enda sättet att garantera biljettens äkthet eller att den inte säljs till överpris. De länkar som publiceras i våra officiella kanaler (hemsida, sociala medier m.m.) leder alltid till en officiell biljettåterförsäljare. Är du som kund osäker på vilken som är den officiellt biljettåterförsäljaren till evenemanget du vill gå på, kontakta oss på info@mammamiatheparty.se.

Om du trots detta köper biljett i andra hand kan vi som arrangör inte i förväg kontrollera att din biljett är giltig. Om biljetten visar sig vara falsk eller kopierad kommer du inte att komma in på evenemanget.

Köp som strider mot uppsatta villkor:

Arrangören förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp samt med omedelbar verkan stänga av ett kundkonto om du som biljettköpare inte lämnar korrekta uppgifter om dig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå villkor vid biljettköp. Detta gäller bland annat om du bokar eller köper fler biljetter än tillåtet eller köper biljetter för kommersiellt bruk, inklusive men inte uteslutande i syfte att bedriva andrahandsförsäljning. Vid makuleringar av sådant skäl återbetalas inte den erlagda serviceavgift eller eventuella distributionsavgifter. Arrangören kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris. Du ansvarar för att användar-ID och lösenord lagras på ett säkert sätt, och att ingen obehörig kan komma åt informationen.

Personligt bruk:

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas i kommersiellt syfte. Biljetter som används i kommersiellt syfte är ogiltiga. Det innebär att biljetten inte får säljas vidare eller erbjudas i tävlingar, eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Arrangören. Återförsäljning (eller misstanke om försök till återförsäljning) till ett högre pris än vad som anges på biljetten medger grund för att beslagta eller makulera biljetter. Vid makulering av sådant skäl återbetalas inte erlagd serviceavgift och inte heller eventuell distributions- eller leveransavgift. Arrangören kan besluta att inte heller för bokningen/biljettköpet erlagt biljettpris skall återbetalas.

Följande av säkerhets- och hälsodirektiv:

Kunden förbinder sig att följa alla säkerhets- och hälsodirektiv som utfärdats av Arrangören eller Evenemangets plats. Detta inkluderar eventuella riktlinjer som rör mat och dryck för att säkerställa en säker och trevlig upplevelse för alla deltagare.

Respektfullt beteende och efterlevnad av regler:

Kunden förbinder sig att uppträda på ett respektfullt sätt och i enlighet med Arrangörens regler och riktlinjer under Evenemanget. Störande eller olämpligt beteende kan leda till avvisning från Evenemanget utan återbetalning.

Åldersgränser:

Observera att evenemang kan ha åldersgränser. Åldersgränserna kommer att tydligt anges vid biljettköpet och måste respekteras. Giltig ID-handling kan krävas för att verifiera ålder.

Service- och leveransavgifter:

Utöver biljettpriset betalar du även en serviceavgift baserat på biljettens pris. Serviceavgiften är inkluderad i det biljettpris som visas. Information om tillämplig serviceavgift framgår i samband med biljettköpet, samt på orderbekräftelsen och biljetten. Om leveranssätt post erbjuds, betalar du även en leveransavgift, vars storlek beror på leveransmetoden.

Betalning:

Betalning av biljetter kan ske genom biljettåterförsäljaren och deras utvalda tredjepartsleverantörer av betaltjänster. Din användning av en Betaltjänstleverantörs tjänst regleras av sådan Betaltjänstleverantörs allmänna villkor. 

Villkor för biljettköpet:

En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är du som kund därför bunden av ditt köp. Du ansvarar själv för att leveransuppgifter och övriga uppgifter är korrekt angivna vid köpet.

Vid evenemangstillfället:

Giltig biljett måste uppvisas för att bli insläppt på evenemanget, oavsett ålder. Observera att bokningsbekräftelsen inte är giltig som biljett, utan själva biljetten ska medtagas/uppvisas.

Åldersgränser och eventuella särskilda regler för sen ankomst kommer att kommuniceras vid evenemangsplatsen. 

Missnöje och klagomål på evenemang:

Klagomål eller missnöje med evenemanget i första hand framföras till arrangörens personal på plats under evenemanget alternativt till info@mammamiatheparty.se .

Inställda evenemang:

Du ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget inte är inställt eller flyttat. Vid inställt evenemang ska du följa de instruktioner som tillhandahålls.

Flowers
Flowers Flowers